„A” Kategória

„A” kategóriás tanulók részére

 A 24/2005. (lV. 21) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva


• Képzőszerv neve: Telezöld-28 Kft
Képzőszerv címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.
Képzőszerv telefonszáma: +36-20-994-1600, +36-20-359-6061
• Az iskolavezető neve: Busa András
• Az ügyfélfogadó helyiség címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: +36 20-994-1600, +36-20-359-6061


Ügyfélfogadási idő: kedd 08:00- 12:00, szerda : 12:00-16:00.

Illetve telefonos egyeztetés alapján egyéb időpontokban.


• A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
• PÁV vizsgálat nem szükséges.
• Adószáma: 28998307-1-16
• Számlaszám: 11745004-24518367
• Felügyeleti szerv: Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

– 24. életévét betöltötte, vagy legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
– alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik és az erről szóló bizonyítványát a Hatóságnak bemutatja
– Érvényes jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel (előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb) és a szükséges vizsgadíjat befizette. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a 2 év alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után lehet.
A jogosítvány (sikeres gyakorlati vizsga utáni, kormányablakban történő) kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel, vagy 1984.01.01. után szerzett jogosítvánnyal rendelkezzen (24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja).

A tanfolyam elméleti tantárgyai:

közlekedési ismeretek 18 óra
vezetéselmélet 8 óra
műszaki ismeretek 6 óra

E-learning képzésben távoktatás is lehetséges!

Gyakorlati oktatás:

alapoktatás 10 óra (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés)
főoktatás 11 óra (városi)
főoktatás 5 óra (országúti)
vizsga 1 óra
Kötelező táv 390km

Gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc. Gyakorlati oktatás helye Szolnok
Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele az előírt életkor betöltése és hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 26 órát vezessen és ez idő alatt legalább 390 km-t tegyen meg. A vizsga 50 perc.

A tanuló motorkerékpárok típusai:
– YAMAHA FZS600

– HYOSUNG GT650
– a tanuló saját járműve (Képzés és vizsgára bocsájtás soron kívül)

A tanuló saját járművének meg kell felelnie 24/2005. GKM rendelet előírásainak, melyet az iskolavezető ellenőriz. (Legalább 595 cm3, 50 kw 180kg saját tömeg ) Szükséges a forgalmi engedély,  biztosítási igazolás, tulajdon jog igazolása. Díjkedvezmény nem vehető igénybe.
Elméleti foglalkozásról hiányozni maximum 10%-ot lehet. Hiányzás esetén díj ellenében pótolni kell az elmaradt órákat.
Gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. Akadályoztatás esetén köteles a tanuló 24 órával előtte lemondani.

Tanfolyamdíjak:

elméleti oktatás 50.000 Ft
gyakorlati oktatás 9.000 ft/óra

Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, részletfizetéssel.
Az oktatás tandíja tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámok oktatását.
Pótórákat a képzésben résztvevő tanuló az oktató javaslatára, vagy a tanuló saját kérésére szóban igényelheti meg a képzőszervnél. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjaival.

A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb díjak:

Vizsgadíjak:
elméleti (kresz) vizsgadíj: 4600 Ft
járműkezelési vizsgadíj :4700 Ft
forgalmi vizsgadíj :11000 Ft
elsősegélynyújtó vizsgadíj: A mindenkori aktuális vizsgadíj.

A vizsgadíjakat a képzőszervnél vagy a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont JNKSZ vizsgaszervezési és utánképzési osztály Szolnok Indóház u. 8. pénztárában készpénzben lehet befizetni.
Tel.: +36-56-426-703
Az elsősegélynyújtó vizsgadíjat a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken kell megfizetni.

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.
A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.
Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.
Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.
Más képzőszervtől érkező tanulók regisztrációs díja 10.000.- ft

Vizsgázó jogai, kötelességei:

– a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolni,
– minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, járműkezelés, forgalmi vezetés) első foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális tandíjrészt befizetni,
– a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni,
– józan, kipihent és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni a foglalkozásokon,
– az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók – a rendkívüli eseményt kivéve – nem használhatnak mobil rádiótelefont,
– vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie.
Képzőszerv kötelezettsége:
– a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről,
– jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okirat kiadása nem ütközik-e akadályba,
– a vállalkozási feltételek betartása,
– írásos tájékoztató egy példányának átadása a tanfolyamra jelentkező tanuló részére,
– kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása
Az összes vizsgakövetelmény teljesítése után az engedélyező hatóság „vizsgaigazolás”-t bocsát ki a képzésben résztvevő számára. Vezetői engedély bármely okmányirodában igényelhető.

„A” kategóriás tanulók részére, „A1” kategóriás vezetői engedéllyel 2 éven belül

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

– 24. életévét betöltötte
– alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik és az erről szóló bizonyítványát a Hatóságnak bemutatja
– érvényes jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta

Gyakorlati oktatás:

alapoktatás: 6 óra (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés)
főoktatás: 8 óra (városi)
főoktatás :2 óra (országúti)
vizsga: 1 óra
kötelező táv 240km

Tanfolyamdíjak:

gyakorlati oktatás 9000 ft/óra

Vizsgadíjak:

járműkezelési vizsgadíj 4700 Ft
forgalmi vizsgadíj 11000 Ft

„A” kategóriás tanulók részére, „A1” kategóriás vezetői engedéllyel 2 éven túl

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

– 24. életévét betöltötte, vagy legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
– alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik és az erről szóló bizonyítványát a Hatóságnak bemutatja
– érvényes jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta
– valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet, adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A tanfolyam elméleti része: online képzés és vizsgafelkészítés

Gyakorlati oktatás:

alapoktatás: 4 óra (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés)
főoktatás :4 óra (városi)
főoktatás: 2 óra (országúti)
vizsga :1 óra
kötelező táv :150km

Tanfolyamdíjak:

elméleti oktatás 50.000 ft
gyakorlati oktatás 9.000 ft/óra

Vizsgadíjak:

elméleti (kresz) vizsgadíj 4600 Ft
járműkezelési vizsgadíj 4700 Ft
forgalmi vizsgadíj 11000 Ft

„A” kategóriás tanulók részére, „A2” kategóriás vezetői engedéllyel 2 éven belül

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

– 24. életévét betöltötte
– alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik és az erről szóló bizonyítványát a Hatóságnak bemutatja
– érvényes jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta
– valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet, adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Gyakorlati oktatás:

alapoktatás 4 óra (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés)
főoktatás 4óra (városi)
főoktatás 4 óra (országúti)
vizsga 1 óra
kötelező táv 180km

Tanfolyamdíjak:

gyakorlati oktatás 9.000 ft

Vizsgadíjak:

járműkezelési vizsgadíj :4700 Ft
forgalmi vizsgadíj :11000 Ft

„A” kategóriás tanulók részére, „A2” kategóriás vezetői engedéllyel 2 éven túl

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

– 20. életévét betöltötte, vagy legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
– alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik és az erről szóló bizonyítványát a Hatóságnak bemutatja
– érvényes jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta
– valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet, adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A tanfolyam elméleti része: online képzés és vizsgafelkészítés

Gyakorlati oktatás:

alapoktatás 2 óra (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés)
főoktatás 4 óra (városi)
főoktatás 2 óra (országúti)
vizsga 1 óra
kötelező táv 120km

Tanfolyamdíjak:

elméleti oktatás 50.000 Ft

gyakorlati oktatás 9.000 ft/óra

Vizsgadíjak:

elméleti (kresz) vizsgadíj 4600 Ft
járműkezelési vizsgadíj 4700 Ft
forgalmi vizsgadíj 11000Ft

Naptár

2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Időjárás

loader-image
Szolnok
02:33,
temperature icon 26°C
tiszta égbolt
Humidity 74 %
Wind 7 Km/h
Wind Gust: 0 Km/h