„BE” Kategória

Vállalási feltételek és tájékoztató „BE” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

• Képzőszerv neve: Telezöld-28 Kft Autós- motoros iskola

• Engedély száma: KGHF/ 16082-1/2021-ITM

• Felnőttképzési engedély száma: B/2021/002000

• Képzőszerv címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.

• Képzőszerv telefonszáma: +36-20-994-1600

• A cég formája: KFT

• Honlap: https://telezold28kft.hu/

• Email: telezold28@gmail.com

• Ügyvezető: Busa András

• Az iskolavezető neve: Busa András

• Az ügyfélfogadó helyiség címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.

• Az ügyfélfogadó telefonszáma: +36-20-994-1600

           Ügyfélfogadási idő: Ügyfélfogadási idő: kedd: 8:00-12:00-ig, szerda :12:00-16:00-ig

           Telefonos egyeztetés alapján egyéb időpontokban.

• Székhely: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.

• Adószám: 28998307-1-16

• Statisztikai szám: 28998307-8553-113-16

• Cégjegyzékszám: 16-09-019647

 

Az Iskola egyedi szerződéseket is köthet, az ár változtatás jogát fenntartja.

 

A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

• 18. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb, (elméleti vizsgát 3 hónappal fiatalabban lehet)

• „B” kategóriás jogosítványának eredetivel megegyező fénymásolatát átadta

• orvosi alkalmasságot igazoló okirat egy példányát átadta

• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam-és vizsgaügyintézés során.

 

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, és a szükséges vizsgadíjat befizette. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a 2 év alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után lehet.

A jogosítvány (sikeres gyakorlati vizsga utáni, kormányablakban történő) kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel, vagy 1984.01.01. után szerzett jogosítvánnyal rendelkezzen (24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja).

Tanfolyamdíjak

A fenti árak változásának jogát az iskola fenntartja, az iskolavezető kedvezményeket adhat, egyéni szerződéseket köthet.

A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb díjak (vizsgadíjak):

Az elméleti és a gyakorlati vizsgadíjak befizetése a Közlekedési Felügyelőség pénztárában készpénzzel történik.

Cím és elérhetőség: Szolnok, Indóház utca 8., 06-56-426-703

Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, részletfizetéssel.

Az oktatás tandíja tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámok oktatását.

Pótórákat a képzésben résztvevő tanuló az oktató javaslatára, vagy a tanuló saját kérésére szóban igényelheti meg a képzőszervnél.

A tanfolyam:

A tanfolyam elméleti része: online képzés és vizsgafelkészítés

Elméleti oktatás: 22 óra

– Közlekedési alapismeretek

– Járművezetés elmélete

– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

– Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

– Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

 

Az E-learning képzésben a tanulási időt saját magad osztod be.
Az elméleti oktatás helyszíne: 5000 Szolnok, Mári utca 15-17  VAGY E-learning rendszerű képzés esetében online.

Gyakorlati oktatás:

– alapoktatás: 3 óra

– városi vezetés: 4 óra

– országúti vezetés: 4 óra

– vizsga : 1 óra

Gyakorlati oktatás helye: Kisújszállás és Magyarország területe.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben kezdődő gyakorlati vezetésnek, amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén készenléti díjat köteles megfizetni a tanuló, mely a mindenkori óradíjjal megegyezik.

A tanuló gépkocsik típusai:

– SEAT Alhambra

– Valkai V21 utánfutó

Képzésfelügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági vizsgaközpont Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.

Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.

A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képzőszerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.

Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.

Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.

Másik képzőszervhez való átjelentkezés

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.

Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.

Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.

A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képzőszerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.

Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.

Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.

Vizsgázó jogai, kötelezettségei

– a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolni,

– minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, járműkezelés, forgalmi vezetés) első foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális tandíjrészt befizetni,

– a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni,

– józan, kipihent és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni a foglalkozásokon,

– az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók – a rendkívüli eseményt kivéve – nem használhatnak mobil rádiótelefont,

– vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie,

– a gyakorlati órákról való hiányzásokat az órát megelőzően 24 órával a tanulónak jeleznie kell, ellenkező esetben az óradíj jóváírásra, visszatérítésre nincs lehetőség (kivéve orvosi igazolás esetén).

Képzőszerv kötelezettségei

– a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről,

– jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okirat kiadása nem ütközik-e akadályba,

– a vállalkozási feltételek betartása,

– írásos tájékoztató egy példányának átadása a tanfolyamra jelentkező tanuló részére,

– kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása

A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a kormányablakban kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, vagy személyes átvétellel.

Naptár

2024. április
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Időjárás

loader-image
Szolnok
12:08,
temperature icon 11°C
szórványos felhőzet
Humidity 44 %
Wind 15 Km/h
Wind Gust: 0 Km/h