„AM” Kategória

„AM” KATEGÓRIA

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

• Képzőszerv neve: Telezöld-28 Kft
Képzőszerv címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.
Képzőszerv telefonszáma: +36-20-994-1600, +36-20-359-6061
• Az iskolavezető neve: Busa András
• Az ügyfélfogadó helyiség címe: 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 29.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: +36 20-994-1600, +36-20-359-6061


Ügyfélfogadási idő: kedd 08:00- 12:00, szerda : 12:00-16:00.

Illetve telefonos egyeztetés alapján egyéb időpontokban.


• A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
• Adószáma: 28998307-1-16
• Számlaszám: 11745004-24518367
• Felügyeleti szerv: Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

Az Iskola egyedi szerződéseket is köthet, az árváltoztatás jogát fenntartja.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „AM” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

Az „AM” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálat nem szükséges.

A tanfolyamra az vehető fel, aki „AM” kategória esetén 13,5 életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon arról, hogy írni-olvasni tud, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.

Elméleti vizsgára az bocsátható,

Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

Aki megfelel az egészségügyi és közlekedésbiztonsági előírásoknak.

Aki „AM” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 14 év.

Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Aki az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

Betöltötte, „AM” kategóriánál, a 14. évet.

Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.

A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

Közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

  • Az Állatorvosi – Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,
  • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,
  • Egészségügyi szakoktatói,
  • Diplomás ápolói oklevéllel.

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a Vöröskereszt egyedi elbírálása alapján határoz.

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

A tanfolyamok kötelező óraszámai („AM” kategória)

Elmélet:

közlekedési ismeretek 22 óra

vezetéselmélet 1 óra

műszaki ismeretek 1óra

Vezetés gyakorlat: minimum 11 óra

Alapoktatás 4 óra

Főoktatás 6 óra 100Km teljesítése után

Vizsga 1 óra

Járműhasználat:

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható.

Az oktatás Suzuki Lets2 /automata/ Honda NSR50 segédmotorral történik.

A nem üzemszerű használatból bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

A hiányzás pótlásának módja:

Aki a tanfolyam elméleti részénél kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott, a hiányzást önálló felkészüléssel pótolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

Tandíjak: („AM” kategória): A befizetés a KAV Közlekedési Alkalmassági vizsgaközpont pénztárába történik. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Telefon: 06-56-426-703.

Elméleti tandíj: 40.000Ft

Gyakorlat 7.000 ft/óra

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: mindenkor vizsgadíj

A nem üzemszerű használat során bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.
A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja, hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. 

Másik képzőszervtől átvett tanulók adminisztrációs költsége 10.000Ft 

Oktatási helyszínek: Szolnok, 

Távoktatás keretein belül történik ( E-learning )

Gyakorlat: Jász-Nagykun-Szolnok megye

A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

Képzésfelügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági vizsgaközpont Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja. Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

Vizsgadíjak és megfizetésük „AM” kategória

Közlekedési ismeretek:4600 Ft
Járműkezelési vizsga:3600 Ft
Forgalmi vizsga:3600 Ft

A vizsgadíjat a KAV Közlekedési Alkalmassági vizsgaközpont pénztárába kell befizetni (Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Telefon: 06-56-426-703), és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

Naptár

2024. április
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Időjárás

loader-image
Szolnok
09:58,
temperature icon 8°C
tiszta égbolt
Humidity 58 %
Wind 13 Km/h
Wind Gust: 0 Km/h